Chronologie

Het leven van Ger Lataster, in een chronologische weergave.

1920 Geboorte Ger Lataster in Schaesberg, Limburg.
1938 Volgt Kunstnijverheidschool van Maastricht.
1940 – 1948

1947

 

Studie (onderbroken tijdens oorlog) aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.Huwelijk met Hermine van Hall, jongste dochter van beeldhouwer Frits van Hall en beeldend kunstenares Jeanne van Hall-Brandsma.
Geboorte zoon Daniël.

1949 en 1950 Toekenning Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst.
1952 Eerste eenmanstentoonstelling in Galerie Le Canard, Amsterdam
19541955

 

Opdracht gemeente Heerlen voor schilderij in Stadhuis: “Spelende kinderen”. Eerste van eenmanstentoonstellingen bij Galerie Magdalena Sothmann in Amsterdam. Tot 1973 zal Lataster daar regelmatig exposeren.
Geboorte zoon Peter.
1959/1960 Deelname aan “Documenta II” (Kassel),en “Vitaliteit van de kunst” (Venetië).
1960/61 Tentoonstelling samen met beeldhouwer Wessel Couzijn in
Stedelijk Museum Amsterdam en Van Abbemuseum, Eindhoven.
Eerste van zeer regelmatig, tot 1979, gehouden eenmanstentoonstellingen bij de galerie van Paul en Jeanne Facchetti in Parijs (later ook Zürich).Deelname aan de tentoonstelling “Nederlandse bijdrage tot de internationale
ontwikkeling sedert 1945” in het Stedelijk Museum.
1965/66 Gastdocent aan de Minneapolis School of Art in de VS.
Eenmanstentoonstellingen in de Dayton’s Gallery in Minneapolis en de Graham Gallery in New York.
Expositie in het Stedelijk Museum van Amsterdam.
Wordt docent aan de Academie voor Kunst en Vormgeving van Den Bosch.
1976/1977 Retrospective in het Stadhuis van Heerlen en tentoonstelling van recent werk in achtereenvolgens het Bonnefanten museum te Maastricht, de Pieter Stuyvesantstichting in Amsterdam en in het Stedelijk Museum van Schiedam.
1981 Burgemeester Van Grunsvenprijs (Heerlen).
1983 Expositie in het Stedelijk Museum van Amsterdam.
Benoeming tot Hoofd afdeling Schilderkunst aan de Rijksacademie te Amsterdam.
Tentoonstelling in de Städtische Galerie van Neurenberg. Deelname aan de exposities ‘Moderne Nederlandse schilderkunst’ en ‘De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945’ in het Stedelijk Museum van Amsterdam en ‘Niederländische Malerei 1933-1983’ in het Germanisches Nationalmuseum van Neurenberg.
1985 Tentoonstelling in het Van Abbemuseum van Eindhoven.
Maakt plafondschildering voor het Mauritshuis in Den Haag (Icarus Atlanticus).
1989 Verschijning boek ‘Lataster 1982-l988’ en expositie in het Museum Van Bommel Van Dam in Venlo.
Tentoonstellingen in het Expositie-centrum Gooiland in Hilversum en Galerie Veranneman in Kruishoutem.
1992 Expositie in het Singer Museum te Laren.
Tentoonstelling ‘Lataster 1952-l993’ in het Dordrechts Museum.
1995 Retrospective van het werk op papier (1939-1994) in het Museum Van Bommel Van Dam van Venlo, en publicatie van ‘De hand van Lataster’ met alle geëxposeerde werken.
Overzichtstentoonstelling in galerie Willy Schoots in Eindhoven. Opdracht voor een grote muurschildering (Het laatste oordeel) voor de nieuwe vleugel van het Paleis van Justitie van Arnhem.
1996-1997 Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam.
Deelname aan de expositie ‘Flemish and Dutch Painting’ in Venetië.
Verschijnen boek met overzicht van leven en werk ‘Lataster – Schilderijen 1939-1996’.
Presentatie boek en overzichtstentoonstelling Museum Jan van der Togt, Amstelveen.
Tentoonstelling werk 1954-1997 bij Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
Tentoonstelling “Ger Lataster, Der Tag des Sieges”, Werke 1984-1998, Haus der Niederlande, Münster.
Overzichtstentoonstelling in het Institut Néerlandais, Parijs, tegelijk met tentoonstelling recent werk bij Galerie Kiron ,Parijs.
“Löss”, Recente schilderkunst van Limburgse kunstenaars, Stadsgalerij Heerlen.
Collectie Limburg I, Bonnefanten Museum, Maastricht.
1999/2000 Deelname aan de tentoonstellingen “Joris Ivens”, Museum Het Valkhof, Nijmegen, “Jef Diederen, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Pierre van Soest, werk uit de periode 1955-1965” en “Dichter bij schilders” (Bert Schierbeek), Cobra Museum, Amstel-veen.
Opgenomen in de tentoonstelling “De verzameling, deel IV”, De keuze van Edy de Wilde, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven.
“Het merg van de kleur” (6 Nederlandse en 6 Vlaamse kunstenaars), o.a.Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam), Gemeentemuseum Roermond, Museum van Deinze en de Leiestreek (B).
2000 Feestelijke tentoonstelling ter gelegenheid van 80-ste verjaardag Ger Lataster “De macht der muziek”, Museum van Bommel van Dam, Venlo.
Expositie werken 1956-2000 bij Galerie Nouvelles Images in Den Haag.
Collectie Limburg II, Werken op papier, Bonnefanten Museum, Maastricht.
“Kopen voor de eeuwigheid, Verzamelen in het Dordrechts Museum 1975-2000”, Dordrechts Museum.
2000/2001 Neemt deel aan “De voorstelling” (gastconservator Koningin Beatrix), Amsterdams Stedelijk Museum.
2001 Solotentoonstelling “De macht van de schilder”, recente schilderijen, Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
2002 Tentoonstelling “Ger Lataster, schilderijen 1954-1958, 1991-1995, 2000-2002”, Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
Opgenomen in tentoonstelling “Van Cuypers tot Dibbets, Kerncollectie Limburg 1870-1970” , en eenmanstentoonstelling recent werk in koepelzaal, Bonnefantenmuseum, Maastricht.
2003 Tentoonstelling bij Galerie Collection d’Art, Amsterdam.  
2009
Onderscheiden met de Erepenning Provincie Limburg. Overlijden Hermine Lataster-van Hall in Amsterdam
2010 Onderscheiden met het Ereteken van Verdienste van de stad Amsterdam.
Onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
.
2012 Overlijden Ger Lataster in Amsterdam